Wcag

Разбиране на насоките за достъпност на уеб съдържание (WCAG) алтернатива за аудио проба от музикален инструмент?
Какво представляват WCAG 2.1 насоки?Кои са четирите основни принципа на Насоките за достъпност на уеб съдържанието?Какво представляват WCAG 2.0 насоки...
Трябва ли специално да поддържаме стари браузъри, за да бъдат съвместими с WCAG или да следваме достатъчно здравия принцип?
Когато става въпрос за създаване на формуляр, кое от следните указания на WCAG трябва да имате предвид?Какво означава да сте съвместими с WCAG?Какви с...