Вода

Защо GA Experiment смазва целия ми доклад?
Доклад за лабораторен експеримент за смачкване?Защо консервата се смачка в експеримента?Експеримент за раздробяване на газ Закон за газа?Хипотеза за с...