Виртуален

виртуални хостове на apache в LAN
Как да направя моя виртуален хост достъпен от LAN?Как да получа достъп до виртуален хост от друг компютър?Как да добавя виртуален хост към локален ком...
Как да добавите няколко уебсайта към един IP адрес?
Техниката за хостване на повече от един домейн/поддомейн на един IP адрес/хост се нарича виртуални хостове. Http заявката за получаване съдържа името ...
Име на virtualhost (apache)
Терминът виртуален хост се отнася до практиката на стартиране на повече от един уеб сайт на една машина. Виртуалните хостове могат да бъдат „базирани ...
Един IP адрес множество сървъри
Да. Два виртуални сървъра на един и същ превключвател на приложения или уеб комутатор могат да споделят един и същ виртуален IP адрес, стига всеки да ...