Потребители

Какво е точното определение/значение на потребители, сесии и показвания на страници в отчета на Google Анализ?
Какво представляват сесиите и потребителите в Google Analytics?Какво представляват сесиите и показванията на страници?Какво означават сесиите в Google...
Имам повече нови потребители, отколкото нови сесии в Google Анализ
Защо имам повече потребители, отколкото сесии в Google Analytics?Могат ли новите потребители да бъдат повече от потребителите в Google Analytics?Каква...
Идентифицирайте ежедневни и месечни активни потребители в Google Анализ?
Как да намеря месечните си активни потребители в Google Analytics?Какви са активните потребители в Google Analytics?Какво означава 1 ден активни потре...
Отчитане на броя на уникалните потребители, осъществили реализация във всяка от техните сесии
Какъв отчет може да ви покаже откъде идват вашите най -ангажирани потребители, осъществяващи реализация?Можете ли да проследявате уникални потребители...
Оценка на едновременни потребители на месец в Google Анализ
Можете да изчислявате едновременни потребители от профила в Google Анализ.Влезте в профила си в Google Analytics.Щракнете върху раздела „Отчитане“.Изб...
Google Analytics Активни потребители в историята на сайта
Как да видя активни потребители в Google Analytics?Какво означават активните потребители в Google Analytics?Как да дефинираме активен потребител в отч...
Как Google Analytics дефинира нов срещу завръщащ се потребител?
Новите потребители са потребители, които никога не са били на вашия уебсайт, според проследяващия фрагмент на Google; връщащите се потребители са посе...
Показва ли Google Analytics 4 точен брой връщащи се потребители?
Как да виждам завръщащите се потребители в Google Анализ?Как Google Analytics отчита нови потребители?Какво използва Google Analytics, за да прави раз...
Как Google Analytics определя „нови потребители“?
Новите потребители са потребители, които никога не са били на вашия уебсайт, според проследяващия фрагмент на Google; връщащите се потребители са посе...