Транзакция

Премахване на поръчки от електронната търговия на Google Анализ
За да премахнете/промените транзакцията в google analytics, се нуждаете от ID на транзакцията и други показатели от Google Analytics. Можете да намери...
При обръщане на транзакция за електронна търговия в Google Анализ цената на единица е положителна или отрицателна?
Когато отмените транзакция за електронна търговия, проверете дали: Използвате същия идентификационен номер на транзакцията за данните за транзакцията ...