Тестване

Какви показатели биха били полезни за търсене на A/B тестов сайт
Две често използвани показатели за A/B тестване са процентът на кликване и процентът на реализация.Какво представляват метриките за тестване на AB?Как...
Тестване на приложението
Тестването на приложения се отнася до процеса на тестване на всяко софтуерно приложение, използващо скриптове, инструменти или всякакви рамки за автом...
Как да автоматизираме тестването на потребителския интерфейс на уебсайта
7 стъпки за изграждане на успешна рамка за автоматизирано тестване на потребителския интерфейсСтруктурирайте, организирайте, & Настройте контрол н...