Задача

Планиране на задачата в контролния панел на плеска
Как да планирате скрипт на задача?Как да планирам ръчно задача?Как да изброя планирана задача в powershell?Как да активирам планирана задача?Къде мога...
Как да стартирате PHP скрипта в планирано време
ГРАФИКУЛ ЗА ЗАДАЧИ НА WINDOWSСТЪПКА 1) ОТВОРЕН ГРАФИКУР НА ЗАДАЧИ. Старт > Планировчик на задачи.СТЪПКА 2) ОБЩИ НАСТРОЙКИ. Създайте задача > Доб...