Магазин

Могат ли файлове като PDF и JPEG да се съхраняват в MySQL BLOBs, за да ги предпази от уеб сървъра?
Може ли PDF да се съхранява като BLOB?Можем ли да съхраняваме PDF файл в базата данни MySQL?Можем ли да съхраняваме изображения в базата данни MySQL?Д...
Има ли нещо като seo за приложения?
Оптимизирането на App Store е итеративен процес за подобряване на видимостта на вашето приложение в магазините за мобилни приложения. Подобно на SEO, ...
Разрешено ли ви е да запазвате статични картинни изображения на Google?
Не можете да съхранявате и обслужвате копия от изображения, генерирани с помощта на Google Static Maps API от вашия уебсайт....