Състояние

кой код на състоянието трябва да бъде върнат за нулев параметър
Кога трябва да се върне HTTP 400?Трябва ли да върна 404?Кодът на състоянието трябва да постави return?Кой HTTP код се използва, когато тялото на отгов...
Кой е най -подходящият HTTP статус при изчакване за активиране от потребителя?
Какво състояние на отговор е най -добро, когато сървърът е изпълнил заявката, но не е необходимо да връща тяло на обект?Какви са кодовете на състояние...
Защо не виждам HTTP 304 кодове за отговор в моите Apache дневници?
Как да поправя състояние 304?Какво представлява кодът за отговор 304?Как да върна 304?Как да поправя 304 не модифициран Nginx?Как не работи 304?Кодът ...
Защо Chrome показва 304 в заглавките на отговорите, но 200 в кода на състоянието?
Как да поправя грешка 304?Какво представлява 304 HTTP код на състоянието?Как да върна 304?Какви са 304 грешки?304?Какво е грешка 305?Какво е грешка 40...
Как да разберете дали домейн е заключен или не?
Извършете WHOIS търсене по името и проверете „Статус на регистратора“. Ако линията на състоянието казва „OK“, този домейн е готов за прехвърляне. Мног...
Може ли грешка 403 някога да бъде от страна на клиента?
Грешката 403 е част от групата 4xx кодове на състоянието. Тези кодове на състоянието са грешки от страна на клиента, което означава, че обикновено про...