Спонсориран

Какво представляват спонсорирани обяви?
Спонсориран списък е органичен списък, който се популяризира или подчертава по някакъв начин, често като се показва в горната част на определени резул...