Сянка

Проблем с [R = 301]
Грешките R: 300/R: 301 показват, според Shadow, че устройството, което в момента се използва за свързване към Shadow, може да не е съвместимо. По прин...