Задържане

Защо Google Анализ показва висок процент връщащи се посетители, но изключително нисък процент на задържане?
Какъв е добър процент от завръщащите се посетители?Как Google Analytics изчислява процента на задържане?Как да увелича завръщащите се посетители?Какво...
Какво трябва да взема предвид при избора на период на съхранение на данни за моя Google Analytics?
Кои са опциите за запазване на данни в Google Analytics?Как Google Analytics изчислява задържането?Какъв е периодът на съхранение на ADH данни?Какъв е...