Преименувайте

Могат ли изображенията да имат същото име?
Как да преименувам всички снимки?Може ли интернет да идентифицира снимка?Как да преименувам няколко снимки в папка?Как да преименувам няколко снимки?К...