Разрешения

Мога .htaccess се използва за задаване на разрешения за файлове?
htaccess файлове не могат да се използват за задаване на разрешения за unix файлове.Как да променя разрешенията на a .htaccess файл?Какви разрешения т...
Ниво на отчет Потребителско разрешение в Google Анализ
Какви са различните нива на достъп в Google Анализ?Как да проверя разрешенията в Google Analytics?Какво представляват директните разрешения в Google A...
Какви разрешения за файлове трябва да задам, преди да дам папка за проект на уебсайт на хостинг услуга?
Какви разрешения трябва да имат файловете на уебсайтовете?Какви разрешения трябва да имат директориите?Какви трябва да бъдат разрешенията за файлове?К...
Как да имате достъп до определени папки чрез FTP?
За да зададете разрешения за файл, изпълнете следните стъпки:Отворете FTP сървъра и отворете папката, съдържаща файла, който искате да промените. Може...
Как да дам разрешение 777 (rw) в споделен хостинг на Windows
Най -лесният начин да зададете разрешения на 777 е да се свържете с вашия сървър чрез FTP приложение като FileZilla, щракнете с десния бутон върху пап...