Странично

Правилна ли е тази rel next/prev и канонична стратегия за URL адреси с разбивка на страници?
Какво следва rel и rel prev?Какво представляват странични URL адреси?Трябва ли да канонично странични страници?КАКВО НАПРАВЛЯВАТ предишните Следващи т...