Ключове

Защитени ли са ограниченията на Google API Key Application?
API ключовете са необходими за приложения и проекти, които използват API и SDK на платформата на Google Карти. За максимална сигурност и минимални уси...
Позволете на нашите собствени системи да използват API и го ограничете от общия интернет, без да използвате удостоверяване
Как да огранича достъпа до API?Защо трябва да пазите ключа си за API защитен?Как да защитя API ключовете си?Как да използвам защитата на API?Какво е O...