Ioncube

Инсталиране на Ioncube (Dreamhost)
Активиране на ionCube LoaderСтъпка 1 - Потвърдете версията на PHP, която вашият сайт използва. Дори след като сте задали версията на PHP във вашия пан...
Как лесно да инсталирам Ion Cube на моя сървър?
Изтеглете и извлечете PHP разширението на ionCube LoaderСвържете се към вашия сървър чрез SSH.Създайте PHP файл.Добавете функцията phpinfo ().Запазете...