Невалидно

Удръжки от AdSense за невалиден трафик - това е причината?
Невалидният трафик включва всички кликвания или импресии, които могат изкуствено да завишат разходите на рекламодателя или печалбите на издателя. Нева...
Google AdSense не се показва поради невалидна дейност
Как да поправя невалиден трафик в AdSense?Какво е невалидна дейност в AdSense?Как да видя невалидни кликвания в AdSense?Как да спра невалидната дейнос...