Информация

Индексирани ли са връзки в презентациите на SlideShare от търсачките?
Никоя от тази информация не може да се търси в SlideShare и няма да бъде индексирана от външни търсачки с цел защита на вашата самоличност. Тази инфор...
Мога ли да поставя директория, в която са изброени данни за контакт на други компании на моя търговски уебсайт?
Докато показвате обществена информация, няма правни проблеми. Всеки бизнес справочник там предоставя същата информация и не е нужно да се свързвате ил...