Вградени рамки

Влияе ли iframe на SEO на родителската страница?
Тъй като съдържанието в iframe се приписва на URL адреса на източника, а не на вашата собствена страница, iframe не предлага никаква присъща SEO стойн...
Трябва ли все още да избягваме използването на рамки и вградени рамки за SEO?
Избягването на iFrames е важно за SEO Дори Google заявява, че „поддържа рамки и iFrames доколкото може;“ следователно не може да се гарантира, че ваши...