Папка

Мога ли да изтрия папката си tmp/webalizer?
Всички статистически данни се съхраняват в папка tmp. Папката Tmp съдържа тези подпапки, аналогови, webalizer, webalizerftp и awstats. Можете да изтри...
Скриване на подпапката да не се показва в url
Как да скрия поддиректория в URL?Как да пренасоча домейн към подпапка?Какво наричате папка в подпапка?Как да скрия URL адреса си?Как работи маскиранет...
Как да поправите грешката „Липсваща временна папка“ в Wordpress?
Как да поправите липсващата временна грешка в папкатаСтъпка 1: Свържете се с вашия уебсайт с помощта на FTP клиент, CPanel или любимия си файлов менид...
Как да направите поддиректории?
За да поддържате имейлите си организирани, можете да създадете подпапки или лични папки, като използвате инструмента Нова папка.Щракнете върху Папка &...