Полета

Разширено GA филтър - какво прави?
Разширеният филтър ви позволява да конструирате полета за отчитане от едно или две съществуващи полета. Използвайте POSIX регулярни изрази и съответни...