Събития

Събития в Google Analytics и множество категории
Какви са събитията Google Analytics?Какво представляват събития и персонализирани събития в Google Analytics?Каква е разликата между общите събития и ...
Как да проследявате видео събития в Jwplayer с Universal Analytics?
В профила си в Google Анализ отидете на „Поведение“ и след това „Събития“ или на „В реално време“ и след това „Събития.”Всички събития при възпроизвеж...
Как да четете данните за събития в Google Анализ?
За да видите отчетите за събития:Влезте в Google Analytics.Придвижете се до изгледа си.Отворени отчети.Изберете Поведение > Събития....
Проследяване на изходящи връзки със събития в Google Анализ
Можете допълнително да влезете в Google Analytics и да го проверите и в отчетите „В реално време“. След като публикувате контейнера си, ще започнете д...