Елемент

Видимост на елементите с Google Мениджър на маркери
Какво представлява видимостта на елементите в Google Tag Manager?Какво е видимост на елементите?Какво можете да проследите с Google Tag Manager?Какво ...
Каква е разликата между микроданните и микроформатите?
(Забележка: микроданните означават, че елементът трябва да бъде от един вид елемент, докато микроформатите позволяват на няколко класа да се прилагат ...
инспектирайте елемент на уеб страница, показан от Google Chrome
Стъпки за проверка на елемента в Google Chrome:Отворете всеки сайт в Chrome и изберете елемента, който искате да проверите. ... Кликнете върху три вер...
Мога ли да използвам <link> тагове в тялото на HTML документ?
Елементът LINK може да се появи само в главата на документ. Елементът А може да се появи само в тялото. Когато е зададен атрибут href на елемента А, е...
Каква е разликата между <span> и <div> тагове?
Div е елемент на ниво блок, а span е вграден елемент. Div трябва да се използва за увиване на секции от документ, докато разстоянията се използват за ...
Прилагане на CSS стил към падащия списък
Пример Обяснен HTML) Използвайте всеки елемент, за да отворите падащото меню, напр.g. а &lt;педя&gt;, или а &lt;бутон&gt; елемент. Използвайте контейн...
Микроданни срещу. Микроформати
(Забележка: микроданните означават, че елементът трябва да бъде от един вид елемент, докато микроформатите позволяват на няколко класа да се прилагат ...
Кога да използвате елемент SECTION?
Елементът section е общ семантичен елемент. Използвайте го, когато никой от другите елементи на семантичния контейнер не е подходящ. Той комбинира час...