Демография

Как Google Analytics знае пола, възрастта, интересите на посетителите?
Демографските отчети в Google Analytics в най -основната си част показват възрастта и пола на вашите посетители. Демографските данни (възраст и пол) с...
Доклади за демографски данни и интереси в универсалната аналитика на Google
Демографските отчети в Google Analytics в най -основната си част показват възрастта и пола на вашите посетители. Демографските данни (възраст и пол) с...