Определение

Уникални посетители в реално време в Google Analytics
Официалното определение на Google Анализ за този показател в мрежата беше: „Уникални посетители е броят на неудвоените (броени само веднъж) посетители...