Клиент

Дали SSL изисква изобщо сертификат от страна на клиента?
SSL/TLS може да се използва и без сертификати, т.е.д. дори не от страна на сървъра. В този случай удостоверяването се извършва с други методи, като та...
Статус ЗАБРАНЕН ТРАНСФЕР НА КЛИЕНТА
Забранено прехвърляне на клиенти е EPP код за състоянието на клиента, който се отнася до домейни от най -високо ниво и се дефинира от ICANN. Ако прави...
Какво ще стане, ако не си платя моето .com домейн във времето?
Ако клиентът не плати годишното подновяване, Регистраторът често ще прекрати всички услуги за домейна и ще извика „задържане на клиента“. (показваща д...