Отбиване

Как изчислявате месечното отклонение от Google Analytics?
Месечна промяна са текущите потребители - потребители през последния месец . Оттеглянето се изчислява като Нови потребители - ПРОМЯНА . Ако CHANGE е о...