Дело

Промяната на горните букви с малките URL адреси е лоша за SEO?
(Тъй като търсачките трябва да индексират страниците ви отново, когато пренасочвате, може да забележите някои промени в класирането, но след известно ...
Защо URL адресите са чувствителни към регистъра?
URL символите се преобразуват в шестнадесетичен код (ако някога сте забелязали интервали в URL адресите да се показват като %20 и т.н.), и тъй като ма...
Дали разликите в буквите в низовете на заявката влияят върху това дали URL е каноничен?
Дали параметрите на URL заявката са чувствителни към регистъра?Низът на заявката е част от URL адреса?Има ли значение случаят в URL адреса?Как да напи...
Може ли Google Анализ да бъде конфигуриран да обединява ключови думи, които се различават само по главни букви / чувствителност към регистър?
Има ли значение главни букви за ключови думи?Чувства ли се регистърът на регистрите в Google Анализ??Чувствителни ли са ключовите думи към Google Ads?...