Кофа

AWS S3 имена на файлове / предпочитан метод за управление на файлове в кофа
Кое от изброените е правилната конвенция за именуване за кофа S3?Как да организирам кофите си S3?Какво е името на кофата в S3?Кой е най -добрият начин...
Прехвърляне на AWS S3/Cloudfront/iAm между потребителски акаунти
Можем ли да прехвърлим кофата S3 от един акаунт в друг?Как да прехвърля собствеността върху обекти на Amazon S3 към друг акаунт в AWS?Как да прехвърля...
архивиране на AWS s3
S3 Архивиране и възстановяванеИзберете Създаване на кофа.В полето Име на кофа въведете уникално DNS-съвместимо име за новата си кофа. ... Изберете Съз...