Чл

Мога ли да използвам articleBody на NewsArticle?
Тъй като articleBody е посочен в първата таблица на страницата NewsArticle, можете да го използвате.Какво представлява схемата за новинарска статия?Ка...
Могат ли цели дълги статии да бъдат маркирани като схема.org articleBody, или има ограничение за брой думи?
Какво е статия за схема?Какво е маркиране на схемата на статията?Какво представлява схемата за новинарска статия?Какво представлява схемата за техниче...
Тип на схемата НовиниЧлен и статияТяло
Какво е тип на схемата?Какво представлява схемата за технически статии?Какво представлява схемата за новинарска статия?Какво е маркиране на схемата на...
Списък с думи срещу. думи в статия
Какво представляват думите на статията?Кога да използвате A и an?Какъв е пример за прилагателно към статия?Какво обясняват статиите с примери?Какви са...